Logo

Norman ten Pierik

Pasfoto
Functie:Adviseur huisvesting en organisatie
Organisatie:Laanbroek Schoeman adviseurs
Norman is een ervaren professional, met name als programmamanager, projectmanager en adviseur in vroege planfases en implementatietrajecten van innovatieve kantoorconcepten. Hij begeleidt organisaties in visievorming over en implementatie van werk(plek)concepten en bijbehorende vastgoed- en portefeuillestrategie en brengt op deze wijze het organisatie- (zachte kant) en huisvestings- (harde kant) perspectief samen. Vanuit zijn inlevingsvermogen, tact, resultaatgerichtheid en analysekracht weet hij complexe situaties tot de kern terug te brengen, te versimpelen en partijen daarbij op één lijn te brengen en te houden naar een gezamenlijk te bereiken ambitie. Zijn organisatiesensitiviteit en gevoel voor politieke verhoudingen helpen hem daarbij weerstanden op verschillende niveaus weg te nemen. Hij is een open en toegankelijke teamplayer, communicatief vaardig en duidelijk, met oog voor de mens en goede werksfeer. Zijn werkveld ligt binnen het (semi)publieke domein.