Logo

FMM.nl is vanaf nu F-Facts.nl

  • Nieuws
  • 1 maart 2017
  • Mariel Hovemann
  • Bron: Agenda Stad | Amsterdam.nl/circulair

Circulair inkopen: ‘Een bureaublad kan na stoffering gebruikt worden als akoestisch scherm’

De gemeente Amsterdam is een voorloper op het gebied van circulaire economie. Het college van B&W heeft ruim 20 projecten vastgesteld die circulariteit als uitgangspunt hebben. Met deze projecten zal Amsterdam als eerste stad ter wereld aantonen dat circulaire economie mogelijk en rendabel is. Een van de voorbeelden is circulair inkopen van kantoormeubilair.

Beeld Circulair inkopen: ‘Een bureaublad kan na stoffering gebruikt worden als akoestisch scherm’

Eveline Jonkhoff, strategisch adviseur duurzaamheid en circulaire economie van de gemeente Amsterdam is een van de trekkers van de City Deal Circulaire Stad. In de City Deal Circulaire Stad hebben steden elkaar gevonden om samen met het Rijk en het bedrijfsleven stappen te zetten om de transitie naar deze circulaire economie te versnellen. Elke deelnemende stad geeft deze transitie op haar eigen wijze vorm, maar leert en deelt daarbij ervaringen van de andere steden zo meldt Jonkhoff op Agenda Stad.

Jonkhoff: “Een van de dingen die we gaan afstemmen is de meetbaarheid. Wat zijn de indicatoren waarmee zichtbaar kunnen meten hoe ver we zijn? Wat zijn de tussendoelen? En halen we die? Verder hebben we als doel gesteld dat de City Deal-gemeenten de komende twee jaar minstens twee circulaire projecten binnen hun gemeente uitvoeren, waarbij de aan deze City Deal deelnemende gemeenten, organisaties en ministeries openheid geven en van elkaars ervaringen leren in living labs. Goede voorbeelden willen we toegankelijk maken via gezamenlijke (digitale) platforms. Met die praktijk willen we laten zien dat het kan. Verder willen we huidige belemmeringen die een succesvolle uitvoering van circulaire gebiedsontwikkeling in de weg staan expliciet maken. Daarvoor zoeken we gezamenlijk  vanuit stedelijk perspectief naar oplossingen. Daar hebben we het Rijk voor nodig. Ook willen we stimuleren dat iedere vrager en aanbieder toegang heeft tot de nieuwe markt voor circulaire economie en willen we Nederlandse steden internationaal op de kaart zetten. Door het uitventen van onze successen, zoals de circulaire hotspots, helpen we ons bedrijfsleven verkopen in andere landen. Nederland is namelijk echt een voorloper op het gebied van circulaire economie. De ambitie om te komen tot een circulaire economie is rijksbreed, maar het kent een grote complexiteit. Je kunt het niet maar in één stukje doen, je moet er voor gaan. En ervoor zorgen dat we met zijn allen op andere manieren geld verdienen dan de huidige lineaire manier.”

Circulair kantoormeubilair inkopen

Een van de voorbeelden die op het platform Circulair van Gemeente Amsterdam voorbij komen is die van circulair inkopen van kantoormeubilair.
Roland Meijerink werkt bij de Gemeente Amsterdam als inkoper bij de afdeling Contractregie en Inkoop van het Facilitair Bureau. Hij werkt samen met zijn collega’s aan diverse aanbestedingen en inkooptrajecten op facilitair gebied. Daarbij is duurzaamheid steeds vaker belangrijk, zo ook bij meubilair.

Circulair inkopen van kantoormeubilair betekent volgens Meijerink dat ze er naar streven dat het meubilair dat reeds in huis is, of wordt aangeschaft, een zo lang mogelijke levensduur heeft. “In het nieuwe contract met de leverancier staat dat op het moment dat nieuw meubilair wordt aangeschaft, de leverancier het oude meubilair inneemt.  De leverancier beoordeelt dan – aan de hand van vooraf samen vastgestelde criteria - of het meubilair nog geschikt is voor hergebruik, opgeknapt kan worden of aan het einde van zijn levensduur is. Als dat laatste het geval is, maakt de leverancier aan ons duidelijk wat er met het meubilair gebeurt. Dat hout op een duurzame manier wordt verwerkt tot een schommel, om maar een voorbeeld te noemen.”

Als het meubel niet meer ingezet kan worden, kunnen vaak de grondstoffen nog wel hergebruikt worden. Meijerink: “Bureaus en bureaustoelen bestaan voornamelijk uit staal, hout en kunststof. Staal en kunststoffen zijn tot honderd procent recyclebaar. Hout wordt bijvoorbeeld gerecycled tot grondstof voor nieuwe persplaten en pallets of als grondstof voor het opwekken van groene energie. Deze manier van houtrecycling laat geen afvalhout achter.” Dat het meubilair dat de leverancier terugneemt niet allemaal door hem is geleverd, is volgens Meijerink geen probleem. “De leverancier kent de markt natuurlijk heel goed. Die weet hoe je dat meubilair, desnoods via andere handelaren, nog ergens kan inzetten, al dan niet uit elkaar gehaald. Als het meubilair niet meer als zodanig kan worden gebruikt, kunnen vaak de verschillende onderdelen nog wel worden gebruikt. Bijvoorbeeld een bureaublad dat na stoffering gebruikt wordt als akoestisch scherm. Of een kast die wordt omgebouwd tot locker.”

Producttips