Logo

Cases

De F-Facts Case Base geeft een helder overzicht van aansprekende projecten die zijn uitgevoerd door verschillende leveranciers. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, vertellen leveranciers over deze projecten; hoe ze tot stand kwamen, welke uitdaging zij hadden, hoe het project is ingevuld en met welk resultaat. De F-Facts case Base is een uitstekend hulpmiddel voor iedere facility professional bij de zoektocht naar en keuze van nieuwe leveranciers.

Cases (181)

 • Beeld 'Energielabel C is tussenstap om in 2030 energieneutraal te zijn'

  'Energielabel C is tussenstap om in 2030 energieneutraal te zijn'

  Stadskantoren, theaters en welzijnsvoorzieningen verduurzamen: een enorme klus en kostenpost. De gemeente Den Haag boekte succes dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). "Dankzij de SDE-subsidie spelen we quitte."
 • Beeld Transdev leidt met flexibel FMIS alles in goede banen

  Transdev leidt met flexibel FMIS alles in goede banen

  Het facilitaire team van Transdev Nederland zit met meer dan tweehonderd locaties en zesduizend medewerkers niet verlegen om werk. Bovendien zet het mobiliteitsbedrijf grote stappen richting een volledig emissievrije vloot in 2030, iets dat effect heeft op de gebouwgebonden projecten binnen de fm-organisatie. Toch heeft facilitair manager Marc Pruis van Transdev dankzij het FMIS van Facilitor vanuit de cloud volledig grip op alle facilitaire processen in de organisatie.
 • Beeld Inzet van brandveiligheidsmanager bij woningstichting Koraal

  Inzet van brandveiligheidsmanager bij woningstichting Koraal

  Met ruim 200 adressen kent het vastgoedbestand van zorginstelling Stichting Koraal een grote omvang. Het brandveilig maken en houden van al deze locaties is een enorme klus. Enkele jaren geleden is er gestart met een masterplan brandveiligheid en sinds enkele maanden is dit plan, dat samen met Brafon is opgesteld, realiteit. “Het is prettig om iemand in huis te hebben die de kennis én de tijd heeft om hier serieus mee bezig te zijn.”
 • Beeld Brafon toetst voor het Rijksvastgoedbedrijf gebouwen van Defensie

  Brafon toetst voor het Rijksvastgoedbedrijf gebouwen van Defensie

  Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft van het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gekregen om ongeveer 250 gebouwen van Defensie in drie regio’s te toetsen op brandveiligheid. Naast het toetsen van het vastgoed zal er ook een eerste advies opgesteld worden over de aanpak van mogelijke gebreken. Deze opdracht, in opdracht van het Ministerie van Defensie, moet het vastgoed van het Ministerie brandveiliger maken. Het vastgoed wordt intensief onderworpen aan 'quickscans', waarna in een volgende fase van het traject eventuele herstelwerkzaamheden wordt uitgevoerd.
 • Beeld Facilitor geeft PCH Dienstengroep overzicht en goede communicatie

  Facilitor geeft PCH Dienstengroep overzicht en goede communicatie

  PCH Dienstengroep werkt voor facility- en assetmanagement en voor de procesbewaking van grote parkeervoorzieningen sinds 2013 met de facility management software van Facilitor. Het is voor PCH een belangrijk organisatie-, notificatie én communicatiemiddel. En het zorgt voor innovatiekracht rond de eigen specifieke werkprocessen.
 • Beeld Eigen model van ’s Heeren Loo: Hybride zonder poespas

  Eigen model van ’s Heeren Loo: Hybride zonder poespas

  In de nasleep van corona ligt een terugval naar het klassieke werken op kantoor op de loer. Zorgorganisatie ’s Heeren Loo bedacht daarom een manier om een hybride alternatief op een simpele en snelle manier in de organisatie te verankeren. Ook mooi: de methode levert extra duurzaamheidswinst op. 'Als je op een businesscase gaat zitten wachten waarin alles klopt ben je te laat en zit iedereen weer op kantoor.'
 • Beeld Defensie kiest voor circulaire aanpak Gispen

  Defensie kiest voor circulaire aanpak Gispen

  De duurzaamheidsstrategie van de overheid is erop gericht om in 2050 100% circulair en duurzaam zijn. Ministeries spelen hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door bij de inkoop van nieuw meubilair ook duurzaamheid een doorslaggevende rol te laten spelen. Gispen mag de komende jaren met hergebruikte producten voor Defensie bijdragen aan het behalen van de circulaire doelstellingen. De opdracht is gegund omdat de circulaire ambitie van Gispen overtuigend is ingebed in de interne organisatie en door certificering is geborgd.
 • Beeld Business case duurzaam gebouw: lessons learned van stadskantoor Venlo

  Business case duurzaam gebouw: lessons learned van stadskantoor Venlo

  Stadskantoor Venlo is een voorbeeldgebouw op het gebied van circulair (cradle-to-cradle), groen en gezond bouwen, waar op voorhand een businesscase voor is gemaakt. Een businesscase die keek naar de Total Cost of Ownership (TCO) in plaats van de gebruikelijke terugverdientijden. Een pionierstap waarbij de gemeente Venlo samenwerkte met BBN, Kraaijvanger, RoyalhaskoningDHV en C2C ExpoLAB om tot deze businesscase te komen.
 • Beeld BMN Bouwmaterialen neemt grote stappen in efficiëntie onderhoud buitenruimtes

  BMN Bouwmaterialen neemt grote stappen in efficiëntie onderhoud buitenruimtes

  idverde Realisatie heeft op donderdag 1 juli een onderhoudscontract ondertekent met BMN Bouwmaterialen. De collega’s van idverde Realisatie gaan op 33 locaties in Nederland het groen- en terreinonderhoud verzorgen. Op 19 juni 2021 zijn ze al gestart met het onderhoud van de groenvoorzieningen op de vestiging in Amersfoort. Ook worden dit jaar 32 andere vestigingen voorzien van een vier- ā vijfwekelijks onderhoud. De andere locaties worden later meegenomen.
 • Beeld Case Nouryon | Centrale opleidingsregistratie in FMIS: minder werk, meer grip

  Case Nouryon | Centrale opleidingsregistratie in FMIS: minder werk, meer grip

  Het FMIS van Facilitor is al meer dan 20 jaar het ‘huissysteem’ van chemieconcern Nouryon, locatie Deventer om apparatuur, instrumenten en bedrijfsprocessen veilig, verantwoord en uniform te beheren. Nu is daar ook de registratie van trainingen, opleidingen en (her)certificeringen aan toegevoegd. Theo Vonk, Senior Project Engineer, en Gerdi Timmerman, Technical Administrator, vertellen hoe ze dat doen en wat het hun oplevert.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform