Logo

Sodexo en NXP breiden samenwerking uit

  • Facilitaire dienstverlening & gebouwbeheer
Sodexo en NXP gaan nog meer samenwerken. Afgelopen december besloten de partijen het bestaande driejarig IFM-contract te verlengen met nog eens drie jaar en het bovendien uit te breiden met gebouwbeheer en asset management.
Beeld Sodexo en NXP breiden samenwerking uit

NXP werkte tot drie jaar geleden wel met een facility partner, maar was daarbij de contracthoudende partij. Drie jaar geleden besloot het bedrijf over te stappen op een Integraal Facility Management uitbesteding. Toni Versluijs, directeur NXP Nijmegen, legt uit waarom het bedrijf die keuze maakte: “We wilden als NXP ons nog meer gaan richten op onze core activiteiten. We hebben gekozen voor een IFM-uitbesteding omdat we op die manier het kwaliteitsniveau van de ondersteunende activiteiten toch konden verhogen en omdat we zo zeker konden stellen dat ook daar competentieontwikkeling kan plaatsvinden. NXP wil als bedrijf aantrekkelijk zijn en blijven voor medewerkers. Daarom wilden we een partner die met haar dagelijkse dienstverlening kan bijdragen aan een prettig werkklimaat. Omdat Sodexo het beste totaalaanbod deed, hebben we voor hen gekozen. Zij zijn toen ook contracthouder geworden. Het merendeel van de services wordt nu uitgevoerd door medewerkers die in dienst zijn bij Sodexo.”

Fotobijschrift (van links naar rechts): Toni Versluijs, directeur NXP Nijmegen, Charles Smit, lid van de directie van NXP Nederland en Sander Graft, CEO Corporate Services Sodexo Benelux & Nordics

Social return

Vanuit NXP waren er destijds verschillende eisen op het gebied van prijs, kwaliteit, serviceniveau en klantbeleving. Sander Graft, CEO Corporate Services Sodexo Benelux & Nordics: “NXP wilde dat het kostenniveau op orde bleef en dat de kwaliteit van de dienstverlening werd doorontwikkeld. Wij hebben daarom allebei geïnvesteerd in een intensieve samenwerking. Daarvoor wordt o.a. op verschillende niveaus de voortgang van de prestaties gemeten en besproken. Uitgangspunt van de samenwerking met NXP was dat we een sfeer creëerden waarbij we elkaar met vertrouwen continue uitdagen op efficiency.”

Graft noemt nog een belangrijke eis: “NXP vond het erg belangrijk dat de continuïteit van de business bleef gewaarborgd. Dat betekent dat er zich geen onderbrekingen van businessprocessen mogen voordoen als gevolg van incidenten op het gebied van veiligheid en milieu.” Ook legde NXP veel nadruk op social return. Graft: “De doelstelling was dat 5 procent van de functies zou worden ingevuld vanuit social return.” Sodexo voldeed daar de afgelopen contractperiode ruimschoots aan: “We hebben de afgelopen periode 17 vacatures vacant gesteld en daarvan zijn 7 ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. NXP en Sodexo werken op dit gebied ook nauw samen met de gemeente Nijmegen, het UWV en het Werkbedrijf Nijmegen.”

Klantbelevingen

Bij de aanbesteding gaf NXP aan dat ze het belangrijk vond dat een partner proactief zou meedenken. Terugkijkend op de eerste drie jaar ziet Versluijs verschillende voorbeelden daarvan. “Een mooi voorbeeld daarvan is het bedrijfsrestaurant. Daar is op basis van ondernemerschap een kok aangesteld. Dit heeft geleid tot een duidelijke verhoging van het aanbod en tot een betere aansluiting van het aanbod bij de vraag. Bovendien snijdt dankzij de aanstelling op basis van ondernemerschap het mes aan twee kanten.” Een ander voorbeeld zijn de koffiecorners en de espressobar. Versluijs: “Op initiatief van Sodexo zijn centraal op de afdelingen koffiecorners als ontmoetingsplekken ingericht. Daarnaast is in het bedrijfsrestaurant een centrale espressobar geopend.”

Graft legt uit hoe Sodexo het proactief heeft aangepakt: “Als Sodexo hadden we de ambitie om NXP zoveel mogelijk te informeren over de ontwikkelingen op de FM markt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de alternatieve innovatieve werkplekomgevingen. We hebben samen met NXP een bezoek gebracht aan andere klantlocaties van Sodexo. Met als gevolg dat NXP geïnspireerd raakte om ook werk te maken van de herinrichting van de kantooromgeving.” En met een positief resultaat. Versluijs: “Dankzij de betrokkenheid van Sodexo hebben de kantoren die zijn heringericht een meer eigentijdse uitstraling gekregen.” Sodexo maakte in de samenwerking met NXP ook gebruik van de best practises bij andere partijen. Graft: “Een voorbeeld is de Sodexo Experience, een programma uit de UK. Met dit programma stimuleren we alle medewerkers van de on-site teams om beter samen te werken en fantastische klantbelevingen te creëren. Het brengt de medewerkers uit verschillende disciplines dichter bij elkaar en dichter bij de klant.”

Lessons learned

De wederzijdse tevredenheid over de afgelopen drie jaar heeft er niet alleen toe geleid dat het integraal FM-contract is verlengd, maar ook dat het is uitgebreid met gebouwbeheer en asset management. Toch zijn er volgens Versluijs en Graft wel lessons learned uit de eerste contractperiode. Versluijs: “Als NXP hebben we gemerkt dat het belangrijk is om beide organisaties tijd te geven om aan hun nieuwe rollen te wennen. En dat het belangrijk is dat we onze medewerkers daar regelmatig aan herinneren. Een andere les is, dat je als opdrachtgever moet zorgen dat je aangeeft wat je wilt dat het resultaat is en dat je niet meteen moet aangeven hoe het gedaan moet worden. Dat heeft ook te maken met loslaten. Daarbij hebben we als NXP wel gemerkt dat soft facilities in de praktijk gemakkelijker zijn los te laten dan hard facilities.” Helemaal loslaten kan echter niet. Versluijs: “Het is ook belangrijk om bij een IFM-contract als opdrachtgever voldoende competenties in huis te houden om de totaalprestatie van de opdrachtnemer te kunnen beoordelen.”

Ook vanuit Sodexo zijn er lessons learned. Graft: “Met name van de transitieperiode hebben we geleerd dat het heel belangrijk is om de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer scherp te benoemen. Ook is het goed om met elkaar de tijd te nemen om te investeren in een goede sfeer waarin het gemeenschappelijke doel helder is voor alle betrokkenen, waarin we elkaar kunnen aanspreken op de verantwoordelijkheden en waar we elkaar continu kunnen uitdagen.”

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform