Logo

Risicodragend Projectmanagement voor GGD Gelderland-Zuid

  • HEVO
  • Huisvesting & vastgoed
GGD Gelderland-Zuid krijgt een prachtig duurzaam en transparant kantoorgebouw aan de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen. In dit kantoorgebouw zullen ook de publieke functies van GGD Gelderland-Zuid worden ondergebracht.
Beeld Risicodragend Projectmanagement voor GGD Gelderland-Zuid

HEVO is verantwoordelijk voor de nieuwbouw. We hebben de opdracht gekregen voor het begeleiden van het volledige project middels een bouwmanagement-opgave en bij start DO-fase middels Risicodragend Projectmanagement.

De gebruiker centraal 

Het hoofdkantoor wordt een duurzame en gezonde plek, die optimaal aansluit bij de behoeften van de cliënten, medewerkers en partners van GGD Gelderland-Zuid.

Duurzaam nieuw kantoor 

Eind november 2017 is GGD Gelderland-Zuid samen met HEVO gestart met het uitwerken van de definitiefase voor de geplande nieuwbouw van het kantoor in Nijmegen. De keuze van GGD Gelderland-Zuid om over te gaan tot het nieuw bouwen van haar hoofdvestiging is voortgevloeid uit een onderzoek waarin meerdere alternatieven naast elkaar zijn gezet in een locatiestudie.

Wij zijn na een tender geselecteerd om GGD Gelderland-Zuid te helpen bij het actualiseren van het Programma van Eisen (PvE), een scenariostudie, het in beeld brengen van de financiële haalbaarheid en het vervaardigen van een eerste ontwerpstudie in aanloop naar het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging op de beoogde locatie. Na afronding van het PvE hebben we de architectenselectie (Europese aanbesteding) en de selectie van de overige adviseurs begeleid, samen met de inkooporganisatie van GGD.

GGD Gelderland-Zuid wil vooral een gezond en transparant gebouw; een gebouw dat de organisatie optimaal faciliteert voor nu en in de toekomst. De principes van het door ons ontwikkelde Office2Flow zijn in het ontwerp toegepast. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels bewezen wat de effecten zijn van bepaalde ingrepen in een gebouw op gezondheid, productiviteit, vitaliteit en welzijn. Veel van deze wensen en eisen hebben we in het PvE van GGD Gelderland-Zuid kunnen doorvoeren.

We werken samen met de medewerkers van GGD en installatieadviseur Valstar Simonis, constructeur Lievens en bouwfysicus DGMR aan het ontwerp van een transparant gebouw in een beschermde omgeving. Het ontwerp voor de nieuwbouw van GGD Gelderland-Zuid is van De Twee Snoeken.

Uitgangspunten 

Het nieuwe kantoor kent drie verschillende gebieden: publiek, semi-publiek en privaat. Er is met name veel aandacht voor de veiligheid van de bezoekers en werknemers. Voor de nieuwbouw zijn de kenmerkende thema's gezondheid (principe WELL), duurzaamheid, energieneutraal, circulair en groen.

De indicatieve planning is om medio 2023 de nieuwbouw op te leveren.

Wie is GGD Gelderland-Zuid 

De afkorting GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De opdracht van iedere GGD is: het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners uit de regio. De missie van GGD Gelderland-Zuid luidt als volgt:

‘Wij maken ons sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. Inwoners helpen wij om gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen.’

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform