Logo

Nieuwe wegen in luchtbevochtiging

  • Facilitaire dienstverlening & gebouwbeheer
Het binnenklimaat op kantoor is in menig bedrijf aanleiding voor klachten: het tocht, het is te koud, te warm of te droog. Of airconditioning het welzijn wel echt verhoogt, daarover lopen de meningen uiteen. Juist in moderne kantoorgebouwen is vooral een te droge lucht een probleem.

De vraag naar gebouwen met een hoge mate van welbevinden zal in de toekomst nog toenemen. Met name het binnenklimaat speelt voor veel werknemers in kantoorgebouwen een steeds grotere rol. Dat is de uitkomst van een door UnionInvestment Real Estate gehouden enquête. Deze internationale beleggingsmaatschappij ondervroeg meer dan 3000 kantoorbedienden over hun ideale kantoorwerkplekken: hierbij kwam een ‘aangenaam binnenklimaat’ terecht in de top vijf van welzijns- en comfortaspecten. Maar vooral in de wintermaanden is het binnenklimaat in kantoren dikwijls onaangenaam. Met name de luchtvochtigheid wordt als een probleem ervaren. 's Winters daalt de relatieve luchtvochtigheid vaak tot onder de 30 procent. Dan kunnen zich symptomen voordoen als droge mond- en neusslijmvliezen, heesheid en branderige ogen. Dit heeft zijn weerslag op het welzijn, verlaagt het werkrendement en brengt de gezondheid in gevaar.

Optimale luchtvochtigheid in kantoorgebouwen

De vraag naar optimale klimaatomstandigheden op kantoor zal in de toekomst blijven stijgen. Droge lucht is in de beleving van de kantoorgebruiker nu reeds een van de grootste irritatiefactoren met een directe invloed op het rendement en op de gezondheid. Download deze gratis whitepaper en lees alles over een optimale luchtvochtigheid in kantoorgebouwen. Meer informatie...

Luchttemperatuur en luchtvochtigheid zijn regelbaar

Theoretisch gesproken kunnen aircosystemen de temperatuur, het aandeel buitenlucht en de luchtvochtigheid optimaal regelen. In de praktijk gaat het echter zelden om volledige luchtbehandelingsinstallaties die de lucht daadwerkelijk kunnen verwarmen, afkoelen en be- en ontvochtigen. Aangezien de investering en onderhoudskosten hiervoor niet gering zijn of bouwkundige omstandigheden een volledige  luchtbehandelingsinstallatie gewoon onmogelijk maken, worden meestal klimaatregelinstallaties met minder mogelijkheden geïnstalleerd. Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat geklimatiseerde kantoren naar de mening van kantoorbedienden dikwijls slechter scoren als met open ramen geventileerde ruimten. En zelfs een goede klimaatregelinstallatie is vaak niet goed afgesteld. De ideale kamertemperatuur ligt tussen 20°C en 22°C. In oververwarmde ruimten daalt de relatieve luchtvochtigheid, want bij een gelijkblijvende absolute vochtigheid in het interieur, daalt de relatieve luchtvochtigheid bij een temperatuurstijging.

Droog in een Green Building

Het verschijnsel van een slechte luchtkwaliteit in kantoren komt ook voor bij bekroonde ‘Green Buildings’. Juist de pretentie van een zo energie-efficiënt en duurzaam mogelijk bouwontwerp, brengt met zich mee dat om redenen van de energiekosten wordt afgezien van conventionele aircosystemen. En waar betonkernactivering voor het verwarmen en koelen wordt toegepast, ontbreekt het dikwijls aan oppervlakken om de ventilatiekanalen te installeren. Of ventilatiekanalen zijn vanwege vormgevingsaspecten niet wenselijk. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor temperatuurregeling bij betonkernactivering erg beperkt. Ook treedt bij ‘Green Buildings’ met luchtdichte gebouwschillen en gevels met grote glasoppervlakken een lage relatieve luchtvochtigheid op.

Luchtbevochtiging zonder airconditioning

Statistisch gezien is de tevredenheid over het binnenklimaat hoger in met open ramen geventileerde gebouwen. De werknemers hebben liever zelf het heft in handen. Afzien van een technische klimaatregeling leidt voor de werknemers echter wel tot een grotere verantwoordelijkheid. De meest voorkomende fout is het langdurig ventileren in de winter. Door het ‘op de haak’ staande raam ontsnapt onnodig veel warmte en wordt er continu luchtvochtigheid aan de kantoorruimten onttrokken. ‘Natuurlijke’ ventilatie kent ook natuurlijke beperkingen bij kamers met een diepte groter dan 7,50 m: de luchtverversing verder van de ramen is bij passieve luchtverversing niet meer gewaarborgd. Onverschillig hoe de vertrekken geventileerd worden, als de relatieve luchtvochtigheid voor een langere periode onder de 30 procent ligt, moet er iets aan worden gedaan. Een uiterlijk aantrekkelijke tegenmaatregel is de toepassing van kamerplanten en waterwanden. Deze maatregel stoot echter al snel op zijn grenzen door het gebrek aan regelmogelijkheden en de beperkte vochtafvoer. Een technisch alternatief dat eveneens los van een airconditioning werkt, is de direct binnenluchtbevochtiging. Hier worden luchtbevochtigers direct in het interieur geïnstalleerd en staan zij het hele jaar door in voor een toereikende luchtvochtigheid. De directe- binnenluchtbevochtiging met hogedruksproeimonden vormt een alternatief voor de centrale bevochtiging in klimaatregelinstallaties. De voordelen zijn zeer lage energiekosten, eenvoudige toegankelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden en gemakkelijke uitbreiding en installatie achteraf. Een DRAABE-hogedruksproeisysteem kan bijvoorbeeld een microfijne aerosolnevel creëren met druppels kleiner dan 15 μm. Door deze uiterst fijne verneveling wordt een snelle vochtopname in de lucht gewaarborgd. Het water wordt bij het DRAABE-systeem door middel van een hogedrukpomp (85 bar) en speciale titanium sproeimonden verneveld. In vergelijking tot stoomluchtbevochtiging in het luchtbehandelingsysteem zijn de energiekosten maar een fractie. De waterafvoer in een gesloten circuitsysteem voorkomt dat stof en micro-organismen uit de binnenlucht binnendringen. Gesteriliseerd en gedemineraliseerd water waarborgt een hygiënische en betrouwbare werking. Deze zuivering vindt plaats door middel van een in het systeem geïntegreerde omkeerosmose.

Weinig installaties vereist

Op een centrale plek in het gebouw (bijvoorbeeld de machinekamer, technische ruimte, het souterrain) is zowel de waterzuivering als de hogedrukpomp geïnstalleerd. Een modulair systeem met kleine containers neemt hier minder dan 2 m2 wand oppervlak in beslag. Op de installatieplaats is alleen een wateraansluiting, een waterafvoer en een stroomaansluiting vereist. De speciale hogedrukslangen worden in verlaagde plafonds of onder verhoogde vloeren weggewerkt en ze voeren het water van de waterzuivering rechtstreeks naar de luchtbevochtigers. De veelzijdige installatiemogelijkheden maken de DRAABE luchtbevochtiger ook interessant wanneer u de installatie wilt uitbreiden. Voor gebouwen waarin centrale ventilatie of een bevochtiger in airco-installaties niet haalbaar is vanwege te korte bevochtigingstrajecten of te hoge kosten, is de DRAABE-luchtbevochtiger een aantrekkelijke oplossing. In Nederland groeit de vraag naar deze nieuwe mogelijkheid van luchtbevochtiging daarom ook onophoudelijk. Tot de gebruikers van de DRAABE-luchtbevochtiger horen bijvoorbeeld bedrijven als Securitas, Neckermann, Enexis en Vistaprint.

DRAABE neemt deel aan de vakbeurs Facilitair in Den Bosch van 14 tot en met 16 januari 2015. Bezoekers van de Facilitair kunnen het nieuwe luchtbevochtigingssysteem op standnummer 3I.046 van DRAABE in de praktijk zien werken.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform