Logo

Koelmachinebeheer LUMC garantie voor energiebesparing

  • Duurzaamheid & energiemanagement
Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen voor langdurige contracten voor nazorg en onderhoud van hun koelinstallaties. Carrier Airconditioning beheert de koelmachines voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Op deze manier heeft het personeel er weinig omkijken naar.
Beeld Koelmachinebeheer LUMC garantie voor energiebesparing

Het lijkt zo vanzelfsprekend, een goed werkend koelsysteem. Alsof eenmaal geïnstalleerde onderdelen als vanzelf hun werk doen. Toch werken (gecompliceerde) installatieonderdelen alleen wanneer ze gedurende hun levensloop worden onderhouden, gemonitord en beheerd. Zoals koelmachinefabrikant Carrier Airconditioning die rol vervult in het LUMC. In 2015 zijn er twee koelmachines vernieuwd, met daaraan verbonden een beheercontract.
Volgens control engineer Alfons van Niel de juiste weg: “Een goede machine is maar de helft van het verhaal. Koelinstallaties presteren vaak ondermaats doordat nazorg, onderhoud en beheer ontbreken. Simpel gezegd: het een kan niet zonder het ander.”

Afstemming

Carrier leverde de verbeterde machines vanwege een voor het LUMC gestegen koelvraag. Na de inbedrijfstelling op locatie volgde fase twee: monitoring en beheer online – op afstand dus. Van Niel vergelijkt de rol van de zogeheten Carrier PlantCTRL-regeling met die van een dirigent van een orkest. “De koeling van een gebouw is een veelomvattend proces. Juist in medische centra. Machines moeten precies worden afgestemd, zowel onderling als met elkaar. En met gebruik van zo min mogelijk energie.” Het koelsysteem waarop het LUMC nu draait, wordt aangestuurd door vier verdeelkasten en één hoofdschakelkast. Die laatste stuurt tegelijk de zogeheten vrije koeling aan. Dit houdt in dat bij voldoende lage buitentemperatuur – hier beneden de 6 oC – de machines worden uitgeschakeld. Er wordt dan dus bespaard op energie.
Veel hangt af van het finetunen op afstand. Met speciaal ontwikkelde software worden de machines op elkaar afgestemd. Een proces van gemiddeld een halfjaar, schat Van Niel. “De meeste tijd gaat zitten in de volledige automatisering van het
systeem. Vrije koeling werd bijvoorbeeld voorheen handmatig bediend, nu gebeurt dat automatisch. Ook is het belangrijk zo weinig mogelijk machines te laten draaien. Want elke keer dat er een uit kan, wordt energie bespaard.”

Back-up

Na dat eerste halfjaar worden controle en beheer minder. Ingrijpen beperkt zich dan vaak tot nog een enkele calamiteit of storing. Meestal wordt Carrier daarvoor ingeschakeld, maar bij minder gecompliceerde gevallen doet de technische dienst dat soms zelf. Dankzij een ingebouwde voorziening kan het personeel de data namelijk zelf uitlezen. Van Niel: “Het mooie ervan is dat je kunt werken in hetzelfde systeem. De technische dienst is het eerste aanspreekpunt op locatie, wij de back-up op afstand. Vaak gaat het in dat soort gevallen om kleine details, die je dan kunt bijsturen. Maar die kunnen wel bepalend zijn of je koeling maximaal blijft presteren of niet.”

Bedrijfszekerheid

De machines zijn geïnstalleerd conform het predicaat ‘bedrijfszeker’. Dit houdt in dat ze ook handmatig kunnen worden bediend. Belangrijk, zegt Van Niel, “omdat de koeling voor een ziekenhuis van essentieel belang is”.
De door Carrier geleverde en onderhouden koelinstallatie staat los van de overige klimaatonderdelen. Ventilatie en verwarming zijn apart geregeld. Via een gescheiden ringleiding wordt het gekoelde water door het gebouw getransporteerd.
Op centrale locaties bevinden zich de diverse afgiftepunten. Carrier ging het contract met het LUMC aan voor een periode van twintig jaar. Twee van de machines zijn nu vervangen, met de twee nog bestaande zal dit de komende jaren gebeuren. Sinds de vervanging in 2015 is de capaciteit gestegen naar 15,5 MW. Schattingen wijzen uit dat er een uiteindelijk vermogen van circa 18,5 MW nodig zal zijn. Behalve groter en sterker is de nieuwe generatie machines geavanceerder: verbeterde compressietechnieken, efficiëntere warmtewisselaars en slimmere microprocessors. Uiteindelijk blijft het doel het behalen van een zo’n hoog mogelijk rendement tegen zo min mogelijk energiegebruik. En tegen aanvaardbare kosten.

Energiebesparing

Carrier staat bekend om zijn technische knowhow. De onder de Amerikaanse technologiegigant UTC opererende fabrikant behoort tot ’s werelds grootste koelmachinefabrikanten. Een meerwaarde, meent Van Niel. “Exacte kennis van hoe machines precies werken is belangrijk. De installatiebranche is nogal traditioneel ingesteld. Vaak wordt er nog gedacht dat wanneer iets is opgeleverd, het werk ook klaar is. Terwijl er juist in dat natraject zoveel te winnen valt.”

Kwaliteit

Carrier is blij met een klant als het LUMC. Het ziekenhuis heeft een langdurige samenwerking willen aangaan, iets waaruit vertrouwen spreekt. Ook voor Carrier zélf biedt de samenwerking continuïteit op de lange termijn. Maar het belangrijkst
noemt Van Niel de hoge kwaliteit van de totale installatie. Anders gezegd: er is een podium geboden waarop Carrier maximaal kan presteren. Van Niel: “We leveren onze koelproducten wereldwijd, voor letterlijk alle soorten utiliteit en industrie. In die zin zijn alle klanten ons evenveel waard. Maar sommige projecten zijn inhoudelijk nu eenmaal uitdagender dan andere.”

‘Onze koelinstallaties zijn zo
belangrijk dat we voor de nazorg
een partij wilden hebben die hun
producten door en door kent’

Cor Cerdijn, hoofd Gebouw- & installatiebeheer LUMC

Eén aanspreekpunt met kennis

In 2013 nam het LUMC het besluit om beheer van hun koelinstallaties onder te brengen bij de koelmachinefabrikant zélf. De regeling van de koelinstallatie werd te specifiek geacht om nog aan derden uit te besteden. Een logische beslissing, meent hoofd Gebouw- & installatiebeheer Cor Cerdijn, die eraan toevoegt dat over de beslissing lang is nagedacht. “Onze koelinstallaties zijn zo belangrijk en ook gecompliceerd geworden dat we voor de nazorg een partij wilden hebben die hun producten door en door kent.” Na de aanbesteding bleek Carrier hieraan invulling te kunnen geven. Cerdijn maakt hierbij een onderscheid tussen beheer en preventieve controle. De dagelijkse besturing van de koelmachines loopt via het gebouwbeheersysteem, en is geheel geautomatiseerd. Handmatig ingrijpen beperkt zich nog slechts tot grensgevallen, wanneer de buitentemperatuur bijvoorbeeld rond de 6 0C schommelt of er iets meer koeling benodigd is dan normaal. De preventieve controle daarentegen is geheel in handen van de technici van Carrier. Zij doen lektesten, controleren de instellingen en vervangen onderdelen. Naast kennis vindt Cerdijn het belangrijk één aanspreekpunt te hebben. Dat voorkomt het afschuiven van verantwoordelijkheden. “Meerdere partijen gaan naar elkaar wijzen als er problemen zijn. Dat heb je nu niet.”

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform