Logo

Humanagement levert interim Hoofd Afdeling Facilitaire Zaken

  • Uitbesteding
  • Facilitaire organisatie
Leiding geven aan de afdeling Facilitaire Zaken (22 fte) en het schrijven van een organisatieadvies voor de afdeling, passend binnen de besturingsfilosofie van de Provincie Flevoland.

Opdracht

Na het vertrek van de zittende manager, wilde de nieuw aangetreden directeur een onafhankelijk organisatieadvies om de verdere professionalisering van de facilitaire dienstverlening te organiseren. Aandachtspunten waar het advies in ieder geval antwoord op diende te geven waren:

• Is samen voegen van de afdelingen Facilitaire Zaken (FZ) en Informatie & Automatisering (I&A) een goede optie?
• Wat is de plaats in de organisatie van de unit Inkoop (uitgaande van een gecoördineerde inkoop)?
• Hoe breng je de drie regiokantoren onder aansturing van de centrale afdeling FZ?
• Hoe zet de afdeling de volgende stap richting een regie organisatie, met speciale aandacht voor: meerjaren onderhoudsplan, leveranciersmanagement, kwaliteit van dienstverlening en front-back office principe?

Resultaat

Binnen drie maanden is het organisatieadvies gepresenteerd aan de medewerkers. Vervolgens is het ter besluitvorming voorgelegd aan het directieteam, de OR en uiteindelijk ter goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten. De nieuwe organisatie is slagvaardiger en de focus is verlegd van operationeel naar tactisch niveau (aantoonbare output), dit binnen de budgettaire kaders. Tevens gaf het advies een heldere oplossing voor de belegging van de inkoopfunctie (binnen de afdeling Facilitaire Zaken) en het centraliseren van de regiokantoren (dienstverlening op basis van multi-services).

De discussie over samenvoegen van de afdelingen FZ en I&A heeft geen overeenstemming opgeleverd. De afdeling I&A zag de meerwaarde van samenvoegen niet. Gezien de moeilijke organisatieverandering die dit ten gevolg zou hebben, is geadviseerd om (nu) de beide afdelingen niet samen te voegen, ondanks dat belangrijke voordelen te behalen zijn. De samenvoeging zou veel energie kosten in een fase dat ook aandere veranderingen veel aandacht vergden.

Waardering klant

“Gerard is goed in staat geweest aan te sluiten bij de besturingsfilosofie van de provincie en kon zowel op bestuurlijk- als op medewerkerniveau goed uitleggen welke kant de afdeling op moest en wist daardoor vertrouwen en draagvlak te creëren. “ Maria Overmars (Directeur Provincie Flevoland)

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform