Logo

Humanagement adviseert zorginstelling over aanpak integrale veiligheid

  • Facilitaire dienstverlening & gebouwbeheer
  • FM in de zorg
Veiligheid in de zorg is, mede na een brand met dodelijke afloop in Rivierduinen (maart 2011), voor alle zorgorganisaties en haar bestuurders topprioriteit (of zou dit moeten zijn!). Zaken op papier (aantoonbaar) op orde hebben is niet afdoende. Belangrijke factoren voor een veilige (zorg)organisatie zijn: het inzichtelijk hebben van de zelfredzaamheid van bewoners en een doorleefde veiligheidscultuur. Humanagement heeft Carinova geadviseerd hoe de veiligheid nog beter kan worden georganiseerd.

Opdrachtgever

Carinova is met circa 4.600 enthousiaste en betrokken medewerkers (1.800 fte) een belangrijke speler op de regionale (thuis)zorgmarkt in Deventer en omstreken. Op het gebied van Veiligheid liepen reeds vele trajecten binnen Carinova. BHV, cliëntveiligheid, RI&E en gebouwgebonden veiligheid waren reeds in meer of mindere mate opgepakt. De integrale benadering ontbrak en de insteek was grotendeels technisch van aard.

Opdracht & aanpak

Humanagement is gevraagd om alle gebouwgebonden veiligheidsaspecten voor circa 50 intramurale locaties in kaart te brengen en hier een helder beleidsplan voor op te stellen. Aan de hand van de richtlijn 'Brandveiligheid van Zorginstellingen (VROM-inspectie, december 2011)' zijn duidelijke beleidsuitgangspunten geformuleerd en is het eigenaarschap belegd. De noodzakelijke acties zijn in een planning vastgelegd, zodat de gewenste verbeteringen door de Raad van Bestuur gemonitord kunnen worden. De uitgebreide kennis die Humanagement heeft van Business Continuity Management heeft gezorgd voor een goede aansluiting van het beleid op de zorgprocessen. Het beleid is compact en to the point geformuleerd en doorvertaald naar de lijnorganisaties. Acties - en het volgen van de voortgang – zijn belegd in bestaande overleggen en veiligheid wordt opgenomen in de taak- functiebeschrijving van medewerkers (van bijzaak naar volwaardige rol!).

ZOEF!

Na realisatie van het gebouwgebonden veiligheidsbeleid is ook onderzoek gedaan naar en advies gegeven over medewerkersveiligheid (hoe kan je werken aan veiligheid als je jezelf niet veilig voelt!?). Bij het creëren van een veiligheidscultuur hoort dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Carinova heeft mede om die reden gekozen om haar BHV- organisatie anders te organiseren en wel via de methode ZOEF: Zelf OEFenen. ZOEF is een alternatieve aanpak voor de organisatie van de BHV, waarbij de focus ligt op het trainen van alle medewerkers (als ontruimer), op de eigen locatie en met herkenbare cases. Humanagement heeft de implementatie van ZOEF begeleid.

Door de snelheid en enthousiaste aanpak van het traject, de intensieve afstemming met directbetrokkenen en de concrete resultaten, is dit een succesvol traject geweest voor Carinova. De slogan ‘Carinova, veilig dichtbij’ is door de inzet van Humanagement een stap dichterbij gekomen!

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform