Logo

Handyman missing link tussen hard facility en soft facility

  • Facilitaire dienstverlening & gebouwbeheer
Hoe zorg je er als facility manager bij het technisch beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties enerzijds voor dat de kwaliteit op peil blijft? En anderzijds dat je niet onnodig een dure, overgekwalificeerde monteur inschakelt? Het kan namelijk gaan om eenvoudige en repeterende werkzaamheden, die ook door lager geschoold personeel kunnen worden verricht. De handyman- service van The Maintenance Company biedt de facility manager een oplossing voor dit dilemma.

Nico van Meijel, directeur van The Maintenance Company: “Bij het technisch beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties doen zich veel werkzaamheden voor, waarvoor een monteur wordt ingeschakeld. Dat is bij ingewikkelde problemen terecht, maar er zijn ook een aantal eenvoudigere en vaak repeterende werkzaamheden, waarbij de monteur in feite overgekwalificeerd is en dus te duur.” Een situatie, die voor de facility manager van een bedrijf als nadeel heeft dat hij onnodig hoge kosten moet maken. Maar die ook voor het bedrijf dat zich bezighoudt met de gebouwgebonden installaties en de werkzaamheden uitvoert een nadeel heeft: de overgekwalificeerde monteur kan niet optimaal worden ingezet, een probleem dat des te nijpender is omdat het in die branche niet eenvoudig is om aan geschoold technisch personeel te komen. Van Meijel: “Je zag een niche ontstaan aan de onderkant van de markt, waarbij de simpele werkzaamheden kunnen worden opgepakt door mensen met een lagere opleiding.”

Unica

Een van de bedrijven op het gebied van techni- sche dienstverlening aan gebouwgebonden installaties in de breedste zin van het woord is Unica. Het bedrijf is in heel Nederland actief in met name de segmenten vastgoed, zakelijke dienstverlening, onderwijs en zorg. Het bedrijf heeft veertien vestigingen, acht businessunits en 1.650 medewerkers. Edwin Koers, directeur van de businessunit Technisch Beheer, herkent de situatie die Van Meijel schetst: “Bij de technische dienstverlening wilde Unica als speler in hard facility altijd graag de koppeling maken met de soft facility. Er bestond namelijk geen combinatie tussen deze twee werelden, terwijl dat wel voor de hand ligt, want juist daardoor is er veel efficiencyvoordeel te behalen. Met als gevolg een betere dienstverlening en lagere kosten.” Hij legt uit: “Tussen de hard facility en de soft facility liggen allerlei taken in een grijs gebied, waarvan het onduidelijk is wie ze uitvoert: de medewerker van soft facility – het bedrijf zelf
– of de monteur van hard facility – het bedrijf in technische dienstverlening. Die laatste is voor die taken vaak overgekwalificeerd en te duur, de eerste heeft er in de meeste gevallen geen ver- stand van en kan het niet.” Om tot een oplossing te komen, begon Unica met het nauwkeurig definiëren van de taken in het grijze gebied en met het inventariseren hoe het nu in de praktijk ging. “De grijze taken kwamen vaak terecht bij een handyman; een medewerker van een bouwbedrijf, vaak een timmerman, die wel weet hoe hij een wandje moet sauzen en een stopcontact moet plaatsen, maar niet de andere taken in het grijze gebied kan uitvoeren. We moesten op zoek naar een handyman, die een breder scala aan taken kon uitvoeren.” Unica kwam terecht bij The Maintenance Company. “Momenteel draaien we een aantal pilots. We willen samen een dienst ontwikkelen die interessant is voor facility managers van bedrijven.”

Integrale procesgedachte

Daarbij gaat The Maintenance Company uit van de integrale procesgedachte, vertelt Van Meijel. “We zijn geen klusbedrijf. Ons uitgangspunt is om de licht technische werkzaamheden transparant en helder te managen. We willen enerzijds een kwaliteitsverbetering bereiken en anderzijds het proces inzichtelijk maken naar de klant.
Voor dat laatste hebben we een ICT-platform in het leven geroepen, waarin het gehele proces van melding – herstel, storing, reparatie – tot factuur is vastgelegd. Een ander doel dat we daarmee nastreven is om de klant duidelijk te maken, dat het praktischer en voordeliger kan zijn om zaken te clusteren. Een handyman kan beter één dag op een pand zijn en verschillende klussen uitvoeren, dan verschillende dagen op een pand zijn terwijl hij één klus uitvoert. Voor de klant is zo’n platform handig; die heeft op het moment van een melding wel een gevoel van urgentie, maar niet het hele overzicht. De facility manager krijgt in feite dankzij het ICT-platform managementinformatie om zijn onderhoud – van gebouwgebonden installaties tot verstopte putjes, scheefhangende schilderijtjes en losse plintjes – anders en kostenefficiënter te organiseren. Op deze manier doen we als The Maintenance Company richting de facility manager aan waardecreatie.”

Demarcatie

Een duidelijke demarcatie van verantwoordelijkheden is essentieel in het samenspel tussen de facility manager van het bedrijf, met enerzijds het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden installaties en anderzijds de handyman van The Maintenance Company. “In het contract leggen we daarom duidelijk vast welke werkzaamheden onze mensen wel doen en welke ze nadrukkelijk niet uitvoeren omdat het een specialisme is van de technisch dienstverlener.”

Nico van Meijel, directeur van The Maintenance Company.

Van Meijel benadrukt dat zijn medewerkers voor de taken waar ze wel voor verantwoordelijk zijn beschikken over de juiste kwalificaties. “Onze handymen krijgen een interne opleiding, waarbij ze op verschillende NEN-normen – NEN 3140 en NEN 1010 – worden getraind, zodat ze de licht technische werkzaamheden ook mogen doen. Daarmee kunnen we zowel de eindgebruiker als onze klant, het bedrijf in technische dienstverlening, ontzorgen.”
The Maintenance Company gaat daarbij nog een stap verder, door niet alleen aandacht te besteden aan de vakinhoudelijke kant, maar ook aan houding en gedrag van de handyman. “Ik heb zelf de hotelschool gedaan en ken dus het belang van hospitality. Onze pay off is niet voor niets ‘We make your day’. Dat betekent niet alleen dat we herstellen, maar ook dat we de klant de perceptie willen geven dat zijn probleem in alle opzichten op een excellente manier is opgelost.”

Handyman

De breed opgeleide en servicgerichte handyman-medewerkers van The Maintenance Company staan garant voor een excellente uitvoering van diverse werkzaamheden. Dankzij de softwareapplicatie heeft de facility manager inzicht in werkzaamheden, materialen en kosten en is hij in staat om werk te bundelen, urgentie te bepalen en aan- en afrijdkosten te minimaliseren.
Maak kennis met de handyman-medewerkers van The Maintenance Company.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform