Logo

Facility Kwadraat ondersteunt strategisch vastgoedbeheer met FMIS

  • Huisvesting & vastgoed
  • FM in de zorg
  • FMIS
Meer dan ooit is het vastgoed een strategisch bedrijfsmiddel voor zorginstellingen. Door de gedeeltelijke overgang van financiering vanuit de AWBZ naar WMO, waarbij wonen en zorg worden gescheiden, is het sturen op betaalbaarheid en kosten een absolute voorwaarde om een organisatie gezond te houden.

Facility Kwadraat, leverancier van het FMIS WISH, heeft samen met gerenommeerde zorginstellingen de module Vastgoedrekenen ontwikkeld om deze en toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Abrona in Huis ter Heide is een van die instellingen.

Abrona, een christelijke organisatie die is gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, werkt vanuit meer dan 160 locaties in de provincie Utrecht. Hierdoor is het extra moeilijk om de vastgoedportefeuille te overzien. Bovendien zijn de meeste gebouwen in eigendom van de instelling zelf. Daarnaast wordt er op dit moment op de hoofdlocatie Sterrenberg bij Zeist ook nog eens volop gebouwd en verbouwd.

Oplossingen van Facility Kwadraat

Manager Maurits Jansen: ‘Dankzij de FMIS module Vastgoedrekenen is onmiddellijk duidelijk wat het beleid betekent voor de meerjarige waardeontwikkeling van het vastgoed. Nu kunnen we slagen gaan maken in strategisch portefeuillebeheer en vastgoedbeheer. Voor cliënten moeten we berekeningen gaan maken op basis van het scheiden van wonen en zorg. Daar komt heel wat bij kijken.’

‘Met behulp van de module Vastgoedrekenen kunnen we meteen zien hoe scenario’s uitpakken. Het is de bedoeling dat we als manager zelf scenario’s kunnen invoeren. We kunnen kiezen voor het doorberekenen van een pand op basis van de bekostigingsstructuur met de Normatieve Huisvestingscomponent, maar ook op basis van de inkomsten die overblijven na het scheiden van wonen en zorg.’

Toegevoegde waarde voor de klant

De bedrijfswaarde, de financieringsvraagstukken, de kostendekkende huur en het impairment van het vastgoed. Alles wordt berekend met de module als ondersteuning. Met heldere infographics en alle essentiële bij de hand, kan een vastgoedmanager gefundeerde bedrijfsmatige beslissingen nemen. Jansen: ‘Aan het opstellen van vastgoedplannen levert de software van het FMIS van Facility Kwadraat een belangrijke bijdrage. De module houdt overal rekening mee. Het is meteen duidelijk wat we de komende jaren kwijt zijn als we alle panden in de lucht houden. Inmiddels hebben we al onze panden onder de loep genomen.’

‘We hebben gekeken naar de inkomsten op basis van de normatieve huisvestingscomponent en scheiden van wonen en zorg, hoeveel de activiteiten kosten die we er ontplooien, maar ook naar hoe de inkomsten zich verhouden met de meerjarenonderhoudsplanning, de vaste onderhoudskosten, de kapitaallasten, rente en afschrijving. Zo zien we in een oogopslag hoe een pand er financieel in zijn exploitatietermijn uitrolt.’

Kerncijfers

Bij Abrona werken meer dan 1700 gedreven medewerkers en ruim 700 vrijwilligers. Samen met de mantelzorgers leveren zij een bijdrage aan het verwerven en het behouden van een eigen plek in de samenleving voor meer dan 2000 cliënten.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform