Logo

25 jaar focus op duurzaamheid: lessons learned

  • Duurzaamheid & energiemanagement
Organisaties staan onder steeds grotere druk om een vuist te maken tegen klimaatverandering. Facilitair managers kunnen echter een bijdrage aan de oplossing leveren. Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij tapijttegelfabrikant Interface, deelt haar lessen uit een kwart eeuw focus op duurzaamheid.
Beeld 25 jaar focus op duurzaamheid: lessons learned

Interface stelde in 1994 een ambitieus doel: tegen 2020 moest het bedrijf een herstellende bijdrage leveren aan de planeet, door te werken aan positieve impact en tegelijkertijd negatieve impact te elimineren. Begin dit jaar behaalde het een belangrijke mijlpaal: mede dankzij de 25-jarige ‘Mission Zero’-strategie biedt het bedrijf alle producten aan haar klanten volledig CO2-neutraal aan gedurende de gehele levenscyclus, binnen het Carbon Neutral Floors programma. De wereldwijde uitstoot van CO2 nam sinds 1994 van de productielocaties met maar liefst 96 procent af. Na Mission Zero heeft het bedrijf de bakens verlegd naar de Climate Take Back-doelstelling: producten moeten onder de streep CO2 uit de lucht halen.

Dergelijke ambities vergen een vooruitziende blik. “Maar wie vooruitkijkt, moet eerst terugkijken”, zegt Van Arkel. “In het verleden liggen lessen voor de toekomst besloten.” Precies daarom verzamelde Interface geleerde lessen in het rapport Lessen voor de Toekomst. Die vijf lessen zijn ook voor andere organisaties erg bruikbaar:

1. Hoog inzetten loont

Vanaf het begin hoog inzetten komt het eindresultaat ten goede. “Hoe meer ambitie en durf, hoe meer impact duurzame maatregelen hebben. Dat is volgens Van Arkel niet altijd gemakkelijk. “Maar als het allemaal zo eenvoudig was, deed iedereen het al.” Ambitieuze plannen zijn een belangrijke katalysator voor het veranderen van mensen binnen de organisatie. “Ambitie is aanstekelijk. Het zorgt voor passie en stimuleert innovatieve ideeën.”

Die ambitieuze doelstellingen legden Interface geen windeieren. “Naast een duidelijke definitie van succes zorgde het voor een forse reductie van de negatieve impact van onze productiefaciliteiten. We hebben grondstoffen en producten verduurzaamd en ook andere marktspelers geïnspireerd zich te transformeren. Onze Europese en Amerikaanse vestigingen gebruiken in totaal 99 procent duurzame energie. Het aandeel duurzame energie voor alle vestigingen is 89 procent.”

2. Wees ruimdenkend

Duurzame doelstellingen vragen een ruimdenkende mindset. “Facilitair managers moeten vanaf het begin ruimdenkend zijn,” zegt Van Arkel. Dat is nodig om veranderingen te bewerkstelligen. Zo was Interface niet altijd een bedrijf waar duurzaamheid voorop stond. “De ommekeer kwam nadat een klant simpelweg vroeg wat we voor de planeet doen. Vanaf dat moment stonden salesmeetings in het kader van de noodzaak van verandering in plaats van omzetgroei,” vertelt Van Arkel.

Daar bleef het niet bij. Interface ontwikkelde een programma voor ecologische bewustwording en experimenteel leren. Werknemers leerden zo over de noodzaak van verduurzaming. “Maar het zorgde er ook voor dat ze gingen beseffen dat ze zelf een sleutelrol vervullen”, vult ze aan. Volgens Van Arkel een cruciaal moment waarop het lampje ging branden. Met die mindset werd Climate Take Back, werken richting klimaatpositief ondernemen, mogelijk.

3. Definieer duidelijke doelen

Een visie is een goede start, maar nutteloos als het niet resulteert in concrete doelen. Daar hoort ook een manier bij om succes te meten. Interface startte met een visie bestaande uit fundamentele uitgangspunten. “Die geven managers houvast in het bepalen van beleid. Tegelijkertijd bieden ze een ruim denk- en werkkader voor het komen tot de juiste oplossingen.”

The Natural Step (TNS) is een organisatie die Interface heeft geholpen haar duurzaamheids- ofwel bedrijfsstrategie vorm te geven. “Met TNS hebben we een wetenschappelijk onderbouwd model op duurzaamheid, zowel vanuit sociaal als ecologisch perspectief..Deze aanpak is terug te vinden in het Donut-model van Kate Raworth.,” zegt Van Arkel.

“TNS hielp Interface een kader te ontwikkelen van waaruit we voor verschillende gebieden allerlei absolute doelen opstelden. We willen geen afval produceren, geen fossiele energie en proceswater gebruiken, en geen broeikasgassen uitstoten. Om die doelen te behalen hebben we programma’s opgesteld. Daarnaast hebben we onder de noemer ‘EcoMetrics’ een aantal maatstaven ontwikkeld. Zo kunnen we onze voortgang op het gebied van duurzaamheid objectief in kaart brengen en rapporteren.”

4. Werk naar een circulaire aanpak toe

De ambitieuze missie van Interface was alleen realiseerbaar als de hele waardeketen zou worden verduurzaamd. “Voor ons was het van groot belang dat we gingen produceren volgens een kringloopsysteem. Daarvoor moesten we grondstoffen vervangen en de technologie aanpassen om met gerecycled materiaal te kunnen werken.

We zijn overgestapt op grondstoffen die efficiënt hergebruikt en gerecycled kunnen worden. In veel van onze tapijten maken we gebruik van gerecyclede materialen, waaronder gerecycled nylon voor de bovenkant, gerecyclede materialen in onze basislagen en substraten. Daarnaast recyclen we de ‘ervaren’ tapijttegels van klanten binnen ons terugname programma ReEntry, waarbij we focussen op hergebruik omdat dit de meest duurzame circulaire oplossing is.

5. Mobiliseer de hele workforce

Zonder het talent en de passie van de medewerkers van Interface zou het bedrijf de doelstellingen nooit hebben bereikt. “Managers moeten iedereen binnen de organisatie meenemen in die reis. Bewustwording is daarbij erg belangrijk. Pas toen we zagen hoe onze medewerkers persoonlijk geïnspireerd werden door de missie, beseften we het potentieel van de positieve impact die we kunnen realiseren zowel intern als extern.”

Interface ontwikkelde verschillende manieren om het duurzaamheidsvlammetje aan te wakkeren bij de medewerkers. “Zo hebben we multidisciplinaire teams vanuit alle bedrijfslagen samengesteld voor de vermindering van afval.” Dat bleef niet zonder resultaat: “Ons productieafval is meer dan gehalveerd. We hebben daarmee honderden miljoen dollars bespaard op afvalkosten.”

Nooit af

Ondanks alle inspanningen is Interface er nog niet. “Duurzaamheid is nooit klaar. Voor onze volgende doelstelling, Climate Take Back, om klimaatpositief, regenererend te ondernemen, hebben we niet alleen al een plan opgesteld, maar zelfs al innovaties in de pijplijn die resulteren in CO2 negatieve producten. Er valt nog zoveel te doen om opwarming van de aarde te voorkomen en terug te draaien. Iedereen kan hieraan bijdragen, en zoals de oplossingen op dit gebied van Project Drawdown laten zien, draagt deze aanpak ook bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Daarnaast bieden de oplossingen ook een goede ROI. Het vereist wel samenwerking. Daarvoor moeten we anderen blijven uitdagen en inspireren om ook te werken aan de duurzaamheidstransitie. Dankzij onze duurzaamheidsaanpak zijn de Positive Spaces waar we aan bijdragen met onze vloeroplossingen, ruimtes die werkelijk positief zijn, voor zowel mens, milieu en maatschappij.”

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform