Logo

Bote Scholtens

Pasfoto
Functie:Adviseur Huisvesting, vastgoed en facility management - Twynstra Gudde
Organisatie:Twynstra Gudde

Ik help organisaties bij het professionaliseren van de facility & workplace dienstverlening. Ik help facilitaire organisaties met regievoering, afwegingen op het gebied van sourcing, facilitaire strategievorming en conceptontwikkeling. Hierbij stel ik altijd de eindgebruiker centraal. Wat zijn zijn wensen, behoeften en drijfveren? En hoe kan de facilitaire dienstverlening daarop aansluiten en voor hem van waarde zijn? Hiervoor doe ik Employee Experience onderzoek, op basis waarvan ik opdrachtgevers help om een facilitair dienstverleningsconcept te ontwikkelen.

Bijdragen