Logo

Bart Mak

Pasfoto
Functie:Consultant Projects & Consultancy
Organisatie:VFM Facility Experts

Ik ben sinds 2012 werkzaam bij VFM. Als facilitair, bedrijfskundig adviseur werk ik op het scheidsvlak tussen facilitair management en het primaire bedrijfsproces. Mijn kracht zit in het verbinden van beide disciplines. Dit doe ik primair vanuit de rol van adviseur, maar ook als projectleider. Ik werk bij voorkeur voor verschillende opdrachtgevers en aan verschillende typen projecten. De brede inzichten die ik hierin op doe probeer ik continu te vertalen naar een frisse en weldoordachte bijdragen in projecten.

Bijdragen

  • Opinie
    Foto <a href="/bart-mak" class="active">Bart Mak</a>

    Is een contractaudit niet achterhaald?

  • Opinie
    Foto <a href="/bart-mak" class="active">Bart Mak</a>

    Verbinding als sleutel bij sourcing