Logo

Annette Zebel-Vaudo

Pasfoto
Functie:Stragegisch juridisch adviseur
Mr. Annette Zebel-Vaudo is werkzaam bij Royal HaskoninDHV als senior legal consultant omgevingsrecht en beschikt over ruim 19 jaar ervaring op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht en publiekrechtelijk bouwrecht. Annette houdt zich bezig met de juridsche aspecten voor hergebruik en herbestemming van bestaand vastgoed en leegstaand erfgoed. Zij heeft veel ervaring met het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen voor complexe projecten voor bedrijventerreinen, bestaande en nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties, centrumgebieden en gemengde gebieden. Daarnaast heeft Annette jarenlange ervaring met het als advocaat in opdracht van overheden, bedrijven en particulieren adviseren en procederen op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen. Ook op het gebied van planschade beschikt zij over veel ervaring. Deze ervaring maakt het mogelijk om op strategisch niveau te adviseren over het voorkomen van leegstand, duurzaam huisvesten en herbestemmen.

Bijdragen

  • Opinie
    Foto <a href="/annette-zebel-vaudo" class="active">Annette Zebel-Vaudo</a>

    Zet omgevingsrecht in als instrument tegen kantorenleegstand

  • Opinie
    Foto <a href="/annette-zebel-vaudo" class="active">Annette Zebel-Vaudo</a>

    Waarom stopt Eindhoven met bouwen voor leegstand?